Στρατηγική Εκπαιδευτική Συνεργασία ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 – Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη