Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Καθώς οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας, δεσμευόμαστε να τους παρέχουμε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας και ελκυστικές δυνατότητες εξέλιξης, αναλόγως των γνώσεων και των ικανοτήτων που διαθέτουν αλλά και των προσωπικών τους επιδιώξεων.

Στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε σύγχρονα συστήματα διοίκησης για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, εξασφαλίζοντας ένα αξιοκρατικό και ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον, που δημιουργεί αυθόρμητα υψηλή δέσμευση στους ανθρώπους μας.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στα εξής πεδία:
 
 
  • Στοχοθεσία και αξιολόγηση της απόδοσης ανά θέση εργασίας, με βάση SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) στόχους. Η στοχοθεσία γίνεται στο 1ο τρίμηνο κάθε έτους και η αξιολόγηση της απόδοσης μετά την παρέλευση 12 μηνών από τη στοχοθεσία. Οι στόχοι τίθενται από κοινού μεταξύ εργαζομένου και προϊσταμένου και εγκρίνονται από τους Δ/ντες των Επιχειρηματικών Μονάδων, με την αρωγή της Δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού για τον ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας. Κάθε θέση εργασίας συνδέεται, μέσω της στοχοθεσίας της, είτε με σχήμα προμηθειών, είτε με σχήμα ετήσιου μπόνους, αναλόγως εάν το αντικείμενό της είναι πωλησιακό ή υποστηρικτικό.
  • Βράβευση και αναγνώριση σε επίπεδο Ομίλου μια φορά το χρόνο, επιλεγμένων εργαζόμενων που διακρίθηκαν για την εξαιρετική τους απόδοση ή την επίδειξη πρότυπης συμπεριφοράς η οποία συνάδει με τις αρχές και τις αξίες του Ομίλου μας.
  • Βράβευση επιλεγμένων εργαζομένων από το Δ/ντη κάθε τμήματος, οι οποίοι διακρίθηκαν για τη συνεισφορά τους στην επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου.
  • Πολλαπλές ευκαιρίες εξέλιξης καριέρας, είτε προς την κατεύθυνση Διοίκησης μεγάλων ομάδων (Management positions) είτε προς την κατεύθυνση Υψηλής εξειδίκευσης (Specialist positions), με προαγωγή εκ των έσω. Δεδομένου ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι ευκαιρίες καριέρας επεκτείνονται σε όλη αυτήν την γεωγραφική περιοχή.
  • Σχεδιασμός πλάνου διαδοχής για τις καίριες θέσεις του Ομίλου μας και συστηματική προετοιμασία εσωτερικών υποψήφιων διαδόχων. Μέσω της διαδικασίας αυτής, εξασφαλίζουμε την επιχειρηματική συνέχεια ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε ένα εργασιακό κλίμα με διαφανείς διαδικασίες ανάπτυξης για το ανθρώπινο δυναμικό μας. Σήμερα το 85% της Διοικητικής ομάδας του Ομίλου Σαρακάκη (Δ/ντες & Προϊστάμενοι) έχει προέλθει με προαγωγή εκ των έσω.
  • Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Για το σκοπό αυτό, τόσο οι προϊστάμενοι των μονάδων, όσο και η Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού διενεργούν συστηματικά και σε ετήσια βάση διαπροσωπικές συναντήσεις με τους ανθρώπους μας, όπου συζητείται η πορεία της επαγγελματικής τους εξέλιξης και συμφωνούνται από κοινού ενέργειες για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων.
  • Πολλαπλές ευκαιρίες εκπαίδευσης, αξιοποιώντας παράλληλες μεθόδους όπως εκπαίδευση στην τάξη, ακαδημίες εκπαίδευσης, ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, βιωματική μάθηση, κέντρα αξιολόγησης και συστηματικό coaching, ειδικά σε νεοπροσλαμβανομένους εργαζομένους ή εργαζομένους που κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα σε μια πιο απαιτητική θέση.
  • Μερική ή πλήρης επιδότηση μακρόχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, για επιλεγμένους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν επιδείξει σταθερά υψηλή απόδοση και πρότυπη επαγγελματική συμπεριφορά.
  • Υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση για τους Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους-Διαγνώστες στα Επαγγελματικά μας Συνεργεία / Φανοβαφεία (Φορτηγών-Λεωφορείων, Μηχανημάτων Έργου και Μηχανών Θαλάσσης), καθώς και στα Συνεργεία / Φανοβαφεία ΙΧ αυτοκινήτων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δεδομένου ότι ο Όμιλος αντιπροσωπεύει κορυφαίες μάρκες κατασκευαστών παγκομίου φήμης (Volvo, Komatsu, Honda, Mitsubishi, Massey Ferguson), η τεχνική κατάρτιση που προσφέρεται στους ανθρώπους μας από τους ίδιους τους κατασκευαστές είναι εξίσου κορυφαία. Δεν είναι τυχαία η διάκριση που πετύχαμε σε παγκόσμιο επίπεδο στο διαγωνισμό της Volvo Vista το 2019, με ομάδα Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων-Διαγνωστών από τα επαγγελματικά μας συνεργεία.