Περιβάλλον

Οι νέες παγκόσμιες προκλήσεις, της κλιματικής αλλαγής, της υγείας και ασφάλειας, επιβάλλουν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με έναν υπεύθυνο τρόπο στοχεύοντας όχι μόνο σε οικονομικές επιδόσεις αλλά και σε ενέργειες που θα βάζουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο επίκεντρο σε ό,τι κάνουν. 

Έτσι και εμείς συμβάλλουμε με έμπρακτο τρόπο στην προστασία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών μας πόρων, επενδύοντας συστηματικά στη βελτίωση του Περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις μας προς αυτήν την κατεύθυνση αποτυπώνουν την προσήλωσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με συνέπεια αναλαμβάνουμε δράση και ανοίγουμε το δρόμο προς την πράσινη κουλτούρα και την υιοθέτηση περιβαλλοντικής συνείδησης.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη λειτουργούμε με έναν βιώσιμο τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος τηρώντας τις σχετικές Νομοθετικές και Κανονιστικές οδηγίες.

Έχουμε αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας κατά την εργασία, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, 14001 και 45001, το οποίο εφαρμόζεται πιστά από όλους τους εργαζόμενους μας που έχουν λάβει την απαραίτητη σχετική εκπαίδευση

Είμαστε μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και είμαστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων (ΕΜΠΑ).

Δίνουμε έμφαση στην ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των τελικώς παραγομένων αποβλήτων, με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Καθημερινά διαλέγονται και ανακυκλώνονται δεκάδες τόνοι συσκευασιών από πλαστικό, χαρτόνι, σίδηρο και ξύλο, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, λιπαντικά έλαια, ανταλλακτικά και ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων.

Ανακύκλωση Οχημάτων

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη βρίσκεται για πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και έχει σκοπό ως πρωτοπόρος εισαγωγέας οχημάτων, τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων της και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που αυτά έχουν στο περιβάλλον. Επιπροσθέτως, προωθεί δραστηριότητες για τη βελτίωση της δυνατότητας ανακύκλωσης των οχημάτων που εισάγει.

 

Προκειμένου να απορρίπτονται τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, ο Όμιλος συνεργάζεται με την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε.). Η Ε.Δ.Ο.Ε. αποτελεί ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.), εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), το οποίο προβαίνει στη νόμιμη ανακύκλωση οχημάτων στην Ελλάδα. Η λειτουργία του συστήματος διέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 και τις προϋποθέσεις του Ν.4496/2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ε.Δ.Ο.Ε. μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.edoe.gr