Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο συνεχής σεβασμός στις Αξίες και το Όραμα του Ομίλου μας είναι απολύτως απαραίτητος για την ομαλή και βιώσιμη λειτουργία του οργανισμού μας.

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε, παίρνοντας τη σωστή απόφαση και ενεργώντας σύμφωνα με τις αρχές του Ομίλου, αποτελεί πρόκληση και δέσμευση ταυτοχρόνως για όλους μας.

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο κώδικας δεοντολογίας σκοπό έχει να προσφέρει καθοδήγηση και πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Ομίλου μας αλλά κυρίως σχετικά με το πνεύμα της επιχειρηματικής ηθικής που μας χαρακτηρίζει.


Βασιζόμαστε στις διαδικασίες λειτουργίας μας έτσι ώστε να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε με ήθος και δικαιοσύνη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτός ο κώδικας είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και του σεβασμού, αναπόσπαστων στοιχείων για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα του Ομίλου μας.

Δείτε περισσότερα εδώ

 

Υπηρεσία Ανώνυμων Αναφορών

Θέλουμε να κάνουμε το σωστό - Υπηρεσία Ανώνυμων Αναφορών

Σε μία προσπάθεια να διατηρήσουμε υψηλά επίπεδα διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής, η υπηρεσία ανώνυμων αναφορών για την αποκάλυψη παράνομων ενεργειών, παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας σχετικά με υποψίες παραβιάσεων που επηρεάζουν τον οργανισμό μας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία ή το περιβάλλον. Η υπηρεσία αυτή συμβάλλει στη μείωση των παραβιάσεων και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να λειτουργούμε με ακεραιότητα και δικαιοσύνη. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε απόδειξη των υποψιών σας αρκεί όλες οι αναφορές να γίνονται με ευσυνειδησία.

Μπορείτε να εκφράσετε την ανησυχία σας ανώνυμα χρησιμοποιώντας το κανάλι Αναφοράς, το οποίο το διαχειρίζεται η WhistleB.

Κανάλι Αναφοράς όπου επιτρέπεται η ανώνυμη ανταλλαγή μηνυμάτων και διαλόγου: https://report.whistleb.com/el/sgcgreece

Το Κανάλι Αναφοράς είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των smartphones.

Συνιστούμε στους εργαζόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση στο κανάλι από συσκευή που δεν είναι συνδεδεμένη με το εταιρικό μας δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε:

Συχνές Ερωτήσεις https://whistleb.com/faq/whistleblower

Πώς να στείλετε ένα μήνυμα - ελέγξτε ένα σύντομο εισαγωγικό βίντεο

Παρακαλούμε Μιλήστε μας ! https://report.whistleb.com/el/sgcgreece

 

Η διαχείριση όλων των μηνυμάτων είναι εμπιστευτική.

"Η WhistleB εξασφαλίζει την ανωνυμία του καταγγέλοντα. Η υπηρεσία είναι ξεχωριστή από το περιβάλλον IT του οργανισμού. Η WhistleB δεν καταγράφει διευθύνσεις IP ή άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν ένα άτομο που αποστέλλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι κρυπτογραφημένα και μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο από επιλεγμένα άτομα. Η WhistleB δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει και να διαβάσει τα μηνύματα." - WhistleB