Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διέθεσε 200 Κιλά Τρόφιμα στην Τράπεζα Τροφίμων και άλλους φορείς