Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μία από τις αξίες που διέπουν τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι η δέσμευσή μας να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι.

Οι νέες παγκόσμιες προκλήσεις, της κλιματικής αλλαγής, των κοινωνικών προβλημάτων, των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, επιβάλλουν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με έναν υπεύθυνο τρόπο στοχευόντας όχι μόνο σε οικονομικές επιδόσεις και κερδοφορία αλλά και σε ενέργειες που θα βάζουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο επίκεντρο σε ό,τι κάνουν. 

Ανάπτυξη Βιώσιμης Κοινωνίας

Με γνώμονα τα παραπάνω, στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, έχουμε ενσωματώσει στην εταιρική μας κουλτούρα την έννοια της κοινωνικής αποστολής. Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας αλλά και από πρακτικές που υιοθετούμε στον τρόπο που λειτουργούμε ως οργανισμός,  δίνουμε έμφαση σε νέες αξίες που αναδύονται, όπως η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, της κυκλικής οικονομίας, των υπεύθυνων επενδύσεων, της κοινωνικής αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επιχειρηματικής ηθικής και της διαφάνειας.

Δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας με όποιο τρόπο μπορούμε και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Μέσα από τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε επιδιώκουμε να υπηρετούμε τον άνθρωπο και τις κοινότητες στις οποίες ζούμε υιοθετώντας πρακτικές περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης.