Οι άνθρωποί μας, που εργάζονται με προσήλωση για την επίτευξη των στόχων του Ομίλου μας, απολαμβάνουν μια σειρά πρόσθετων σημαντικών παροχών, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: