ΛΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

To Αρχείο Μας

ΛΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Το τμήμα Public Sector & Key Account Solutions του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη διαχειρίζεται ένα ευρύ προϊοντικό portfolio στοχεύοντας στην άριστη εξυπηρέτηση όχι μόνο κατά την πώληση αλλά και σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η πολυετή εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα διαχείρισης να βρίσκει λύσεις και να προτείνει προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε οργανισμού.

Το τμήμα διαγωνισμών Δημοσίου του Ομίλου μας απευθύνεται τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς οργανισμούς έχοντας ως στόχο την κάλυψη κάθε ανάγκης που σχετίζεται με παροχή και συντήρηση επαγγελματικών οχημάτων, επιβατικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ημιφορτηγών, λεωφορείων, φορτηγών, γεννητριών, ελαστικών καθώς και υπηρεσιών μίσθωσης και leasing.

Ως ένας αξιόπιστος στρατηγικός συνεργάτης, μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μετακίνησης και έργου σε όλα τα είδη παρέχοντας την επίβλεψη της προμήθειας και της συντήρησης σε όλο το εύρος, εισάγοντας έτσι την έννοια του ‘’360 degrees supply’’.

Διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία, τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ISO και τα κριτήρια συμμετοχής σε ανοιχτούς παγκόσμιους και εγχώριους διαγωνισμούς.

.

.