Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης
 

Κάθε χρόνο στις Διοικητικές και Εμπορικές Διευθύνσεις, καθώς και στα Συνεργεία και Φανοβαφεία του Ομίλου μας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εκπαιδεύουμε από 40 έως50 φοιτητές Ιδιωτικών και Δημόσιων, Τεχνικών και Πανεπιστημιακών Σχολών,  με σκοπό να βοηθήσουμε τους νέους να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στο αντικείμενο της αυτοκίνησης και να τους εφοδιάσουμε με τα κατάλληλα προσόντα, ώστε να εισέλθουν με αυτοπεποίθηση στον εργασιακό στίβο.

Παράλληλα δημιουργούμε μια δυναμική δεξαμενή ταλέντων για την κάλυψη των ανοιχτών θέσεων εργασίας εντός του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

 

Ανοιχτές θέσεις Πρακτικής Άσκησης:

Βοηθός Λογιστή. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, μπορείτε να δείτε εδώ.

 

ΘΕΣΗΤΜΗΜΑΠΟΛΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΑΘΗΝΑ

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης

Εάν ενδιαφέρεστε για Πρακτική άσκηση στον Όμιλό μας, παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα συμπληρώνοντας  τα σχετικά πεδία στην παρακάτω φόρμα.

    Μήνυμα*