Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ταξίδι στο Κέντρο της Γης – Μία Δράση Γιορτή για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον