Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το Περιβάλλον και το Wellness των εργαζομένων του