Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη Στηρίζει Έμπρακτα την Εθνική Προσπάθεια Περιορισμού Εξάπλωσης του Κορωνοϊού