Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη Στηρίζει την ευαίσθητη 3η ηλικία