Ο Όμιλος Επιχειρ. Σαρακάκη ενισχύει την Γενική Γραμ. Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές