ΔΕΘ 2021: Το αμιγώς Ηλεκτρικό Λεωφορείο Irizar ie tram του Ο. Επιχειρ. Σαρακάκη θα παρουσιαστεί στο περίπτερο του Υπουρ. Υποδομών και Μεταφορών