ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με 99 χρόνια ηγετικής παρουσίας στο χώρο της αυτοκίνησης επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Αναζητώντας ένθερμους υποψήφιους, με ζήλο και διάθεση για εξέλιξη, επιθυμεί  να προσλάβει  για τα κεντρικά γραφεία του στην Αθήνα:

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ

 

Κύρια Καθήκοντα:

 • Παροχή νομικής υποστήριξης στα εσωτερικά τμήματα του Ομίλου και διαχείριση των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την καθημερινή δραστηριότητα του Ομίλου.
 • Σύνταξη, διαπραγμάτευση και επιμέλεια κάθε είδους συμβάσεων.
 • Παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιων Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών.
 • Σύνταξη και παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων.
 • Συνεργασία και συντονισμός με εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες, όπου αυτό απαιτείται.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος.
 • Προϋπηρεσία (δικαστηριακή και συμβουλευτική) τουλάχιστον 5 ετών σε υποθέσεις εμπορικού, εταιρικού και αστικού δικαίου σε νομικό τμήμα επιχείρησης ή στα αντίστοιχα αντικείμενα σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία.
 • Η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου Νομικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Υπευθυνότητα, ακεραιότητα, επαγγελματισμός.
 • Ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Προγραμματισμός και δυνατότητα λειτουργίας υπό πίεση.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

 

O Όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βασισμένο στα προσόντα του υποψηφίου.
 • Ευκαιρίες βελτίωσης και εκπαίδευσης, μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 • Προοπτικές εξέλιξης και δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.

 

Για την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου μας :

Ευκαιρίες Καριέρας 

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά της συγκεκριμένες θέσης σε pdf εδώ.

 

Share

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Δικηγόρος

Εάν θέλετε να εκδηλώσετε την επιθυμία σας για εργασία στον Όμιλό μας, για τη θέση Δικηγόρος, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και στη συνέχεια να επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα. 

  Μήνυμα*