Ευκαιρίες καριέρας

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
 

Η επέκταση του Ομίλου στην αγορά της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Κύπρου ολοένα αυξάνει τις ανάγκες μας για προσέλκυση ικανών στελεχών, τα οποία θα ενισχύσουν την ομάδας μας και θα συμβάλλουν δυναμικά στην επίτευξη των εταιρικών μας στόχων.

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας εξεύρεσης και επιλογής, αναζητούμε να εντοπίσουμε μια σειρά από χαρακτηριστικά που αφορούν στην εμπειρία, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και  την επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων αλλά κυρίως χαρακτηριστικά που αφορούν την προσωπικότητά τους. Γιατί όταν η προσωπικότητα του κάθε εργαζομένου ενσωματωθεί αρμονικά στο μωσαϊκό των υπόλοιπων προσωπικοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας, συνεισφέρει θετικά στην ανάπτυξη και επέκταση της εταιρικής μας κουλτούρας.

Στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη εφαρμόζουμε πολιτική ίσων ευκαιριών καθ’ όλη τη διαδικασία εξεύρεσης και επιλογής προσωπικού και δεχόμαστε αιτήσεις από όλους όσους πιστεύουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη του οράματος μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή άλλων ατομικών χαρακτηριστικών.

Αν θέλετε και εσείς να γίνετε μέλος ενός Ομίλου, του οποίου η ηγετική θέση, το μέγεθος, η ευρεία σφαίρα δραστηριοτήτων και συνεργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέρει ποικιλία ευκαιριών και επαγγελματικών εμπειριών, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας – Αποστολή Βιογραφικού

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον Όμιλό μας αυτή τη στιγμή. Εάν σας ενδιαφέρει μια ή περισσότερες από τις θέσεις που αναγράφονται, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και στη συνέχεια επισυνάψετε το βιογραφικό σας.

Εκδήλωση Γενικού Ενδιαφέροντος – Αποστολή Βιογραφικού

Εάν θέλετε να εκδηλώσετε την επιθυμία σας για εργασία στον Όμιλό μας, ανεξαρτήτως συγκεκριμένης θέσης, παρακαλούμε όπως επιλέξετε το τμήμα ή τα τμήματα που σας ενδιαφέρουν και στη συνέχεια αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

    Μήνυμα*