Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Wellness για τους εργαζομένους του