Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη Συμβάλλει στη Μείωση της Υπογεννετικότητας