Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη Συμμετέχει στην Εθνική Προσπάθεια για τον Περιορισμό της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού