Παροχη Υπηρεσιων

Υπηρεσίες 

Ο Όμιλος προσφέρει υπηρεσίες ασφαλιστικών μεσιτειών, χρηματοδοτικά προγράμματα και προτάσεις leasing. Η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες και εγκαταστάσεις είναι ο βασικός πυρήνας της φιλοσοφίας του Ομίλου, ενώ πάντα επιδιώκει τη αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και επέκταση των δραστηριοτήτων του.