Εταιριες

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.

Η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. διαχειρίζεται τον κύριο όγκο των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Οι βασικοί τομείς λειτουργίας της εταιρείας είναι η εισαγωγή-διανομή και λιανική πώληση των παρακάτω προϊόντων:

Επιβατικά αυτοκίνητα, Δίκυκλα, Φορτηγά, Λεωφορεία, Εσω-εξωλέμβιες μηχανές θαλάσσης, Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, Κινητήρες, Γεννήτριες, Χλοοκοπτικά/Θαμνοκοπτικά μηχανήματα, Υδραντλίες, Οδοποιητικά, Χωματουργικά και Ανυψωτικά μηχανήματα, Υδραυλικοί γερανοί, Μπαταρίες, Ελαστικά, Λιπαντικά.

Επίσης παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετά την πώληση όπως συντήρηση-επισκευή, φανοποιεία και βαφή οχημάτων καθώς και ανταλλακτικά για όλα τα προαναφερόμενα προϊόντα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.Σ.Ε.

Ανώνυμος Εμπορική και Συμμετοχική Εταιρεία με συμμετοχή σε επιχειρήσεις, εμπορία αγαθών, πάσης φύσεως υπηρεσίες, αξιοποίηση κινητών και ακινήτων.

ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΕΝΤΕΡ

SARACAKIS Center
Ανώνυμος Εμπορική και Τουριστική Εταιρεία, Ανάπτυξης και πώλησης ακίνητης περιουσίας.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Α. & Π.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με την εταιρεία Κτηματική και Ναυτική ΑΕ ασχολείται με την διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει ακίνητα συνολικής έκτασης άνω των 300.000 τ.μ.

SIGMA BULGARIA JSC

H εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 με αντικείμενο την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Βουλγαρία και την ευρύτερη Βαλκανική. Απασχολεί 20 άτομα με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας.