Δραστηριοτητες

Ο Όμιλος Σαρακάκη αποτελείται από 9 εταιρείες και διαθέτει μία μεγάλη σειρά προϊόντων, άριστη υποδομή και οικονομική ευρωστία.

 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου Σαρακάκη εμπίπτουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

1. Εισαγωγή-Διανομή

2. Λιανική

3. Υπηρεσίες

4. Δραστηριότητες στη Βουλγαρία

 

Μελλοντικά βήματα

 
Μέχρι τώρα έχει αποδειχτεί ότι ο συνδυασμός ικανότητας και φιλοδοξίας αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για την επιτυχία του Ομίλου όλα αυτά τα χρόνια της δραστηριοποίησής του. Ξεκινώντας από αυτή την ισχυρή βάση, ο Όμιλος συνεχίζει με αμείωτο ενθουσιασμό την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές του και αξιοποιώντας παράλληλα τις λειτουργικές συνέργειες.
 

Επιπλέον, η συνεχής επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες και εγκαταστάσεις αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας του Ομίλου προκειμένου να αυξήσει την απόδοση και να μεγιστοποιήσει την ικανοποίηση των πελατών.