Το Ανθρωπινο Δυναμικο μας

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη βασίζεται στις γνώσεις, στις ικανότητες και στις ατομικές προσπάθειες των ανθρώπων του, ανεξαρτήτως θέσης στην ιεραρχία, αναγνωρίζοντας ότι η παραμονή του στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου της αυτοκίνησης οφείλεται στην πίστη, στην αφοσίωση και στην ομαδική προσπάθεια του προσωπικού του. Στόχος του είναι να προσελκύσει, να αναπτύξει και να διατηρήσει ικανά στελέχη, επενδύοντας στην επαγγελματική τους εξέλιξη και ανταμείβοντας την απόδοσή τους.

Αναμένει από το ανθρώπινο δυναμικό του να υιοθετήσει την πεποίθηση πως η καλή συνεργασία και η προσήλωση σε έναν κοινό στόχο αποτελούν βασικούς παράγοντες για την μελλοντική επιτυχία του Ομίλου. Αναμένει οι άνθρωποί του να διαθέτουν επαγγελματισμό, πελατοκεντρική αντίληψη, υπομονή και επιμονή, ενδιαφέρον για συνεχή μάθηση, δυναμισμό, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη του πορεία στην αγορά του αυτοκινήτου.