Η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη A.E.B.M.E. έχει  επεκτείνει τον κύκλο των δραστηριοτήτων της στον τομέα της παραγωγής ενέργειας προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών από 7-3300 kVA, με την επωνυμία “Sigma Power”.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις και μοντέλα “Sigma Power” χρησιμοποιούνται για την παροχή μόνιμης ή εφεδρικής πηγής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους παρακάτω τομείς: Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Διαχείριση δικτύων, Βιομηχανίες, Τηλεπικοινωνίες, Κατασκευές, Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία, Αεροδρόμια, Υποδομές, Άμυνα, Υβριδικά συστήματα.

Τα προϊόντα “Sigma Power”χορηγούνται με πιστοποίηση ISO 9001:2008 εξασφαλίζοντας έτσι ότι κάθε μονάδα έχει σχεδιαστεί με τα υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.