Διαχείρηση Ακινητης Περιουσιας

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Α. & Π.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με την εταιρεία Κτηματική και Ναυτική ΑΕ ασχολείται με την διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει ακίνητα συνολικής έκτασης άνω των 300.000 τ.μ.