Κοινωνικη Ευθυνη

CSR-100_1066_car_small

Ο Όμιλος Σαρακάκη αγωνίζεται να έχει ένα θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα και να παρέχει υπεύθυνη ηγεσία σε όποιο τομέα δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει συστηματικά ποικίλα προγράμματα CSR όπως:

α) Περιβαλλοντικά

- Αξιόπιστη διαχείριση αποβλήτων
- Ανακύκλωση:

  • Χαρτιού
  • Μπαταριών – οικιακών και αυτοκινήτου
  • Κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ
  • Λαδιών, φίλτρων και λιπαντικών
  • Ελαστικών
  • Ξύλινων και μεταλλικών απορριμμάτων
  • Φυσιγγίων εκτυπωτών
 β) Κοινωνικά

- Δωρεές οχημάτων, γεννητριών, αντλιών νερού, και λοιπού εξοπλισμού συνεργαζόμενος με οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας σε περιοχές όλης της Ελλάδας, που έχουν πληγεί από καταστροφές.

- Η στήριξη του επίσημου διαδικτυακού ιστότοπου του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής.

- Η στήριξη επισκέψεων μαθητών στο κέντρο πολιτισμού ‘Ελληνικός Κόσμος’ όπου συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δραστηριότητες.

- Πρόγραμμα Αιμοδοσίας, που πραγματοποιείται δυο φορές ετησίως στις εγκαταστάσεις του Ομίλου με εθελοντική συμμετοχή του προσωπικού. Ο Όμιλος και το προσωπικό του έχει διακριθεί για την κοινωνική ευαισθησία του.

Παράλληλα, η διοίκηση του Ομίλου έχει ενεργό εμπλοκή στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο) ‘Φως της Αφρικής’ η οποία, σε συνεργασία με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής πραγματοποιεί φιλανθρωπικά και αναπτυξιακά προγράμματα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων – κυρίως των παιδιών – στις χώρες της Αφρικανικής ηπείρου που δοκιμάζονται.

Τέτοια προγράμματα καλύπτουν τους βασικούς τομείς της:

- Υγείας
- Εκπαίδευσης
- Βιώσιμης Ανάπτυξης
- Πολιτιστικής Κληρονομιάς

image005_Africaimage003_light_Africa_logo