Λιανικη Πωληση

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη έχει επενδύσει στη δημιουργία ιδιόκτητων κάθετων μονάδων υψηλών προδιαγραφών. Οι μονάδες αυτές βρίσκονται σε στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, περιοχές που ικανοποιούν περίπου το 60% της συνολικής ζήτησης οχημάτων στην Ελλάδα. Σήμερα, αυτές οι μονάδες λιανικών πωλήσεων διαθέτουν οχήματα Honda, Mitsubishi Motors και Volvo και οι δραστηριότητές τους είναι πιστοποιημένες με ISO-9001.

Οι κάθετες μονάδες λιανικών πωλήσεων Σαρακάκη περιλαμβάνουν έκθεση, τμήμα ανταλλακτικών και σέρβις με στόχο να προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας στους πελάτες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση των οχημάτων τους.

Όλες οι μονάδες λιανικής της εταιρείας χρησιμοποιούν έμπειρο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό, που εστιάζει στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών.