Πολιτικη Παροχων

Η Διοίκηση του Ομίλου δεσμεύεται να παρέχει στους ανθρώπους που αποτελούν την κινητήρια δύναμη του ένα αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας το οποίο προσφέρει ελκυστικές δυνατότητες εξέλιξης αναλόγως των γνώσεων και των ικανοτήτων που διαθέτουν αλλά και των προσωπικών τους επιδιώξεων. H Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη σχεδιάζει και εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διοίκησης όπως η αξιολόγηση της απόδοσης, o προγραμματισμός της εξέλιξης με την παράλληλη ανάπτυξη δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικές για τον Όμιλο και τέλος, η εκπαίδευση.

Στους ανθρώπους που πιστεύουν στους στόχους του Ομίλου και εργάζονται σκληρά για την επίτευξή τους προσφέρουμε ένα σημαντικό πακέτο πρόσθετων κοινωνικών παροχών το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 •  Ασφάλιση Ζωής
 •  Κάλυψη κινδύνου μόνιμης και προσωρινής ανικανότητας
 •  Πρόσθετη Ιατρική και Φαρμακευτική Περίθαλψη
 •  Ιατρό εργασίας
 •  Έκπτωση στα ασφάλιστρα κατοικίας και αυτοκινήτου
 •  Δώρα γάμου
 •  Τράπεζα αίματος για το προσωπικό και τις οικογένειές τους
 •  Ομαδικές εορταστικές εκδηλώσεις

Η επέκταση του Ομίλου στην ελληνική αγορά ολοένα αυξάνει τις ανάγκες για προσέλκυση ικανών στελεχών τα οποία θα ενισχύσουν το όνομα του Ομίλου και θα συμβάλλουν δυναμικά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας εξεύρεσης και επιλογής, αναζητούμε τον εντοπισμό μιας σειράς από χαρακτηριστικά τόσο σε επίπεδο εμπειρίας, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ικανοτήτων όσο και σε επίπεδο προσωπικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, από τα υποψήφια στελέχη του Ομίλου μας αναζητούμε τα ακόλουθα:

 • Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
 • Αναγνωρισμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο εργασίας τόσο σε ελληνικές όσο και σε πολυεθνικές εταιρείες
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα / συνεργασία
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και αποφάσεων
 • Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Υπευθυνότητα, ευελιξία, ευγένεια και σεβασμό στην επαφή με συναδέλφους και πελάτες
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Ενδιαφέρον για το χώρο του αυτοκινήτου

Δεχόμαστε αιτήσεις τόσο αποφοίτων όσο και έμπειρων στελεχών της αγοράς, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή άλλων ατομικών χαρακτηριστικών. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών καθ’ όλη τη διαδικασία εξεύρεσης και επιλογής προσωπικού και δέχεται αιτήσεις από όλους εκείνους που πιστεύουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη του οράματος μας.

Αν θέλετε και εσείς να γίνετε μέλος ενός Ομίλου του οποίου η ηγετική θέση, το μέγεθος, η ευρεία σφαίρα δραστηριοτήτων και συνεργασιών προσφέρει ποικιλία ευκαιριών και επαγγελματικών εμπειριών, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 71, 10173, Αθήνα
Fax: 210-3483373
Αποστολή email: hrdpt@saracakis.gr