Θέσεις εργασίας – Αποστολή Βιογραφικού

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον Όμιλό μας αυτή τη στιγμή. Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις θέσεις που αναγράφονται παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας απαραίτητα τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΩΛΗΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

Ατομικά Στοιχεία

Επώνυμο:

Όνομα:

Email:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV):


Ενδιαφέρον για:

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
Επισύναψη Αρχείων:

Συστατική Επιστολή:Διάβασα και αποδέχομαι την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ