Θέσεις εργασίας – Αποστολή Βιογραφικού

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον Όμιλό μας αυτή τη στιγμή. Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις θέσεις που αναγράφονται παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας απαραίτητα τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης.

B.I. DEVELOPER
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ

Ατομικά Στοιχεία

Επώνυμο:

Όνομα:

Email:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV):


Ενδιαφέρον για:

 B.I. DEVELOPER ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
Επισύναψη Αρχείων:

Συστατική Επιστολή:Διάβασα και αποδέχομαι την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ