Θέσεις εργασίας – Αποστολή Βιογραφικού

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον Όμιλό μας αυτή τη στιγμή. Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις θέσεις που αναγράφονται παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας απαραίτητα τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΩΛΗΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ατομικά Στοιχεία

Επώνυμο:

Όνομα:

Email:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV):


Ενδιαφέρον για:

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
Επισύναψη Αρχείων:

Συστατική Επιστολή:Διάβασα και αποδέχομαι την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ