Θέσεις εργασίας – Αποστολή Βιογραφικού

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον Όμιλό μας αυτή τη στιγμή. Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις θέσεις που αναγράφονται παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας απαραίτητα τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
B. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
1ST LEVEL IT HELPDESK SUPPORT
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
VOLVO BRAND MANAGER

Ατομικά Στοιχεία

Επώνυμο:

Όνομα:

Email:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV):


Ενδιαφέρον για:

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ B. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1ST LEVEL IT HELPDESK SUPPORT ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ VOLVO BRAND MANAGER ΓΕΝΙΚΑ
Επισύναψη Αρχείων:

Συστατική Επιστολή:Διάβασα και αποδέχομαι την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ