Θέσεις εργασίας – Αποστολή Βιογραφικού

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον Όμιλό μας αυτή τη στιγμή. Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις θέσεις που αναγράφονται παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας απαραίτητα τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ HONDA - MITSUBISHI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
.NET DEVELOPER
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Ατομικά Στοιχεία

Επώνυμο:

Όνομα:

Email:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV):


Ενδιαφέρον για:

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ HONDA - MITSUBISHI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ .NET DEVELOPER ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
Επισύναψη Αρχείων:

Συστατική Επιστολή:Διάβασα και αποδέχομαι την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ