Θέσεις εργασίας – Αποστολή Βιογραφικού

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον Όμιλό μας αυτή τη στιγμή. Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις θέσεις που αναγράφονται παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας απαραίτητα τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης.

B.I. DEVELOPER
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
INTERNAL-AUDITOR

Ατομικά Στοιχεία

Επώνυμο:

Όνομα:

Email:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV):


Ενδιαφέρον για:

 B.I. DEVELOPER ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ INTERNAL AUDITOR ΓΕΝΙΚΑ
Επισύναψη Αρχείων:

Συστατική Επιστολή:Διάβασα και αποδέχομαι την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ