Θέσεις εργασίας – Αποστολή Βιογραφικού

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον Όμιλό μας αυτή τη στιγμή. Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις θέσεις που αναγράφονται παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας απαραίτητα τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
B. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
AFTER SALES CUSTOMER CARE - AUTOMOTIVE CONSUMER SOLUTIONS
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
PARTS ORDERING
JUNIOR PRODUCT MANAGER
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
JUNIOR ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
SENIOR ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ατομικά Στοιχεία

Επώνυμο:

Όνομα:

Email:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV):


Ενδιαφέρον για:

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ B. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ AFTER SALES CUSTOMER CARE - AUTOMOTIVE CONSUMER SOLUTIONS ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ PARTS ORDERING JUNIOR PRODUCT MANAGER ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ JUNIOR ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ SENIOR ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
Επισύναψη Αρχείων:

Συστατική Επιστολή:Διάβασα και αποδέχομαι την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ