Θέσεις εργασίας

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον Όμιλό μας αυτή την στιγμή. Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις θέσεις που αναγράφονται παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας απαραίτητα τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ν.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
MARKETING ASSISTANT_CVM
MARKETING ASSISTANT_SIGMA MOTION
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ