Αποστολή Βιογραφικού

Ατομικά Στοιχεία

Επώνυμο:

Όνομα:

Email:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV):


Ενδιαφέρον για:

 Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS Δ. OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Z. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING
Επισύναψη Αρχείων:

Συστατική Επιστολή: